Home > News
News

นายสหรัฐ ลักษณะสุต ได้รับเชิญให้ร่วมรายการ "Open Secret เปิดความรู้ ดูความลับ"
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รั ...
2018-10-23 13:11:41
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ...
2018-10-23 13:12:06
นายสหรัฐ ลักษณะสุตและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-09-03 19:26:54
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”
“วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561”นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) สาขาภาษาอังกฤษ คณ ...
2018-09-03 19:27:09
การประกวด Thailand Research Expo 2018
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสำหรับนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 4 เหรียญในการประกวด Th ...
2018-09-03 19:27:26
Academicsera 28th International Conference
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข ...
2018-09-03 19:02:05
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธี ...
2018-09-03 18:57:56
รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (สอบสัม ...
2018-09-03 19:16:50
Archive News