Home > News > Kaew Chao Jom News
Kaew Chao Jom News

นายสหรัฐ ลักษณะสุตและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-09-03 19:26:54
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”
“วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561”นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) สาขาภาษาอังกฤษ คณ ...
2018-09-03 19:27:09
การประกวด Thailand Research Expo 2018
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสำหรับนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 4 เหรียญในการประกวด Th ...
2018-09-03 19:27:26
Academicsera 28th International Conference
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข ...
2018-09-03 19:02:05
Archive News