Home > News > Kaew Chao Jom News
Kaew Chao Jom News

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ตามประ ...
2019-07-13 21:06:39
นายสหรัฐ ลักษณะสุต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มากกว่าใบปริญญา”
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มากกว่าใบปริญญา” โดยนาย ...
2019-07-09 10:28:57
นายสหรัฐ ลักษณะสุตรับจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศไต้หวัน
นายสหรัฐ ลักษณะสุตรับจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศไต้หวันวันนี้ (3 ...
2019-07-03 19:22:02
นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน
นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน&nbs ...
2019-06-14 23:26:21
โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก “สหรัฐ ลักษณะสุต” นศ.สวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนเก่งด้านวิชาการ
โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก "สหรัฐ& ...
2019-05-30 14:29:59
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสหรัฐ ลักษณะสุต เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ในโครงการด้วยร ...
2019-05-24 11:23:59
นายสหรัฐ ลักษณะสุต Saharat Laksanasut (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) รับรางวัลพระราชทาน (เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 9/2562)
[ENGLISH BELOW]สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมรา ...
2019-05-05 18:58:11
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ได้รับเชิญให้ร่วมรายการ "Open Secret เปิดความรู้ ดูความลับ"
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รั ...
2019-04-06 23:00:37
Archive News