หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”

admin eng
2018-09-03 19:27:09

“วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561”

นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี