หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก “สหรัฐ ลักษณะสุต” นศ.สวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนเก่งด้านวิชาการ
โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก “สหรัฐ ลักษณะสุต” นศ.สวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนเก่งด้านวิชาการ

admin eng
2019-05-30 14:29:59

โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก "สหรัฐ" นศ.สวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนเก่งด้านวิชาการ

***** นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่ง ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ จากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ภายใต้โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

***** โดยจะเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ในเร๋็วๆ นี้

***** รางวัลดังกล่าว เป็นการคัดเลือกจากผลงานกิจกรรม และเกียรติประวัติที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ อาทิ
- เป็นผู้แทนเยาวชนไทยขององค์การสหประชาชาติ
- เป็นยุวทูตนักศึกษาอาเซียน ประจำสำนักงานองค์การอาเซียน แห่งประเทศมาเลเซีย
- ผู้แข่งขันชนะเลิศนวัตกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ โดย กระทรวงการต่างประเทศ
- เป็นนักวิชาการเยาวชนในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (APCRSHR) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม

***** ปัจจุบัน "สหรัฐ" เป็นนักวิจัยทางการศึกษาให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร saturday school

***** นายสหรัฐ กล่าวว่า “รู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะดำรงรักษาความดี และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป”

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

ขอบคุณข่าวจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา