หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > นายสหรัฐ ลักษณะสุตและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
นายสหรัฐ ลักษณะสุตและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

admin eng
2019-01-21 21:27:23

นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทมาราธอน หรือ SDGs Hackathon 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย UNDP และ Youth Co:Lab Thailand ที่ทำให้เราทั้ง 6 คนมารวมตัวกันในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อทีม The “One Click" 1 คลิ๊กเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนชุมชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า "Big Data" ที่เก็บรวบรวมข้อมุลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกของทุกๆชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อบริการให้กับ CSR ทั่วประเทศ 

(SDGs Hackathon คือ การรวมตัวกันขอ กลุ่มคนที่มี Background แตกต่าง หลากหลาย มาร่วมกัน HACK ตัว SDGs อย่างมาราธอนตลอด 30 ชั่วโมง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเจ๋งๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศไทยโดยยึด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นแกน)