หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดี “นายสหรัฐ ลักษณะสุต เยาวชนคนเก่ง” Saharat Laksanasut
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดี “นายสหรัฐ ลักษณะสุต เยาวชนคนเก่ง” Saharat Laksanasut

admin eng
2019-05-30 14:11:17

กองพัฒนานักศึกษาขอแสดงความยินดี กับ นายสหรัฐ ล้กษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาชาวิชาภาษา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ ผลงานดีเด่นชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจและเป็นผู้แทนเยาวชนไทยขององค์การสหประชาชาติ จากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเก่งฯ เกียรติบัตร และเงินทุนรางวัล วัน เวลา ที่เข้ารับรางวัล ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอบคุณข่าวและภาพจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา