หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > นายสหรัฐ ลักษณะสุต ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค

admin eng
2018-10-23 13:12:06

“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทีม ภายใต้ชื่อ Tiger Debatarian ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (Debate) หัวข้อเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญทางสังคม ในโครงการ YSEALI Debate Camp ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานทูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

“The winner of YSEALI Debate Camp 2018”

Mr. Saharat Laksanasut, 3rd year student, English major, Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University and his “Tiger Debaterain Team” won the 1st prize in 2018 YSEALI Debate Camp’s competition. The camp was hosted by US Embassy at Burapha University, Chonburi.
คลิก:>>
https://edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu052
https://edu.ssru.ac.th
https://www.ssru.ac.th