หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม
ข่าวแก้วเจ้าจอม

นายสหรัฐ ลักษณะสุต ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ...
2018-10-23 13:12:06
นายสหรัฐ ลักษณะสุตและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-01-21 21:27:23
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”
“วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561”นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) สาขาภาษาอังกฤษ คณ ...
2018-09-03 19:27:09
นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสำหรับนวัตกรรมการศึกษา Thailand Research Expo 2018 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสำหรับนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 4 เหรียญในการประกวด Th ...
2019-01-20 23:23:24
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดี “นายสหรัฐ ลักษณะสุต เยาวชนคนเก่ง” Saharat Laksanasut
กองพัฒนานักศึกษาขอแสดงความยินดี กับ นายสหรัฐ ล้กษณะสุต (Saharat Laksanasut) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาชา ...
2019-05-30 14:11:17
ข่าวย้อนหลัง