หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

admin eng
2018-09-03 18:57:56

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธีราพร พลายเล็ก จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องเรียนรวม 1137